«Τέσσερις φωνούλες, φωνάζουν δυνατά, Α, Ε, Ι και Ο, στήσανε χορό!!!»

Μέσα από παιχνίδια και δημιουργικές δραστηριότητες τα παιδιά ανακάλυψαν τις τέσσερις φωνούλες και κατέκτησαν ωραίες λέξεις.