Στα πολλά και σημαντικά ερωτήματα που είχαν υποβάλει οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου σχετικά με τις σχέσεις των δύο φύλων κατά την εφηβική ηλικία, ήρθε να απαντήσει συζητώντας με τους μαθητές/τριες στα τμήματά τους, ο π. Γεννάδιος Κουτσόπουλος, Θεολόγος. Η συζήτηση στράφηκε πάνω στα εξής ερωτήματα:  «γιατί να έχω μια σχέση; τι αναζητώ; τι μου προσφέρει;», «πώς να έχω μια σχέση; τι είδους σχέση θέλω;» και «πότε είμαι έτοιμος-η για μια σχέση;». Η συζήτηση δεν έβαλε μια τελεία στα ερωτηματικά, αλλά τα έστρεψε σε εσωτερική αναζήτηση και προβληματισμό που μπορεί να οδηγήσει σε υπεύθυνες και ουσιαστικές προσωπικές αποφάσεις, στη χαρά και απόλαυση κάθε ηλικιακής φάσης…