Στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και καθώς η Β΄ τάξη του Γυμνασίου μας ασχολείται με την ενότητα της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης, πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του σχολείου μας, συζήτηση με τον κ. Γ. Τριανταφύλλου (Γυναικολόγο) με θέμα: «Το θαύμα της ζωής-Σεβασμός στη ζωή». Ο κ. Τριανταφύλλου, αφού παρουσίασε μέσα από σύντομη προβολή το θαύμα της γέννησης του νέου ανθρώπου στον κόσμο, μας μίλησε μέσα και από την προσωπική του εμπειρία για τη χαρά και του γονιού καθώς και για την ευθύνη του γιατρού. Στη συνέχεια παρουσίασε τις διάφορες μορφές που μπορεί να έχει ο σεβασμός στη ζωή, δείχνοντας πως από τη διαμόρφωση σωστής στάσης σε πολλά θέματα κατά την εφηβική ηλικία ετοιμάζεται ο άνθρωπος, προκειμένου να γίνει με υπευθυνότητα συνδημιουργός της ζωής.