Κι όμως… αφού γνωρίσαμε ποια είναι τα δικαιώματά μας και καταλάβαμε ότι πρέπει να τα σεβόμαστε, εμείς τα μικρά παιδιά της Α’ και Β’ Δημοτικού δημιουργήσαμε με αυτά το δικό μας επιτραπέζιο παιχνίδι στα πλαίσια του μαθήματος των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων! Αφού ζωγραφίσαμε κάποιες εικόνες και τις ετοιμάσαμε σαν καρτέλες, παίξαμε με αυτές! Όταν έπεφτε το πιόνι μας πάνω σε κάποιο δικαίωμα, προχωρούσαμε 1 βήμα, ενώ όταν έπεφτε πάνω σε μια εικόνα στην οποία μού στερούν το δικαίωμα πηγαίναμε 2 βήματα πίσω. Νικούσε η ομάδα που έφτανε πρώτη στην τελευταία καρτέλα!