Την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 είχαμε τη χαρά να δεχτούμε στο Σχολείο μας και να επικοινωνήσουμε με τους Γονείς/Κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών της Α΄ Γυμνασίου.

Το θέμα της συνάντησης ήταν: “Παρουσίαση του Προγράμματος Σπουδών του Γυμνασίου”. Η Διευθύντρια του Σχολείου, κ. Κύνθια Πανίτσα, καλωσόρισε τους γονείς και παρουσίασε τους βασικούς στόχους του Σχολείου μας. Στη συνέχεια, οι διδάσκοντες καθηγητές παρουσίασαν την ύλη, τις απαιτήσεις, τη μέθοδο και τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων της Α΄ Γυμνασίου κατά επιστημονικά πεδία και απάντησαν σε απορίες που έθεσαν οι γονείς. Τη συνάντηση έκλεισε ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου “Η Ελληνική Παιδεία”, π. Γεννάδιος Κουτσόπουλος, που τόνισε την ανάγκη για ολοκληρωμένη μόρφωση των παιδιών και ευχήθηκε στους γονείς/κηδεμόνες να είναι η χρονιά ευλογημένη και καρποφόρα!