Κάθε τάξη, ένα όραμα,

κάθε τάξη, μια αρχή,

κάθε τάξη ένα φωτεινό χαμόγελο!