Στα πλαίσια των διαδικτυακών μας δραστηριοτήτων που στόχο είχαν την εξοικείωση με τα αθροίσματα μέσα στην πρώτη δεκάδα, τα νήπια δημιούργησαν τους δικούς τους μαθηματικούς «γρίφους», προκαλώντας τους συμμαθητές τους να τους λύσουν!

Εσείς μπορείτε να τους λύσετε;;;!!!!