Οι μαθητές της Β’ Δημοτικού έμαθαν για την ανακύκλωση από τον Robbie Right, ήρωα του βιβλίου των αγγλικών. Στη συνέχειακατασκεύασαν με ανακυκλώσιμα υλικά τον κύριο ή την κυρία Ανακύκλωση. Αυτές είναι κάποιες από τις δημιουργίες τους: