Οι μαθητές της Δ’ τάξης δημιούργησαν τις δικές τους εικονογραφημένες ιστορίες για το 1821. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της Ευέλικτης παίρνοντας αφορμή από την ενότητα της Γλώσσας, τη σχετική με τα χαρακτηριστικά μιας εικονογραφημένης ιστορίας. Φυσικά εντάχθηκαν στο πλαίσιο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 και είχαν ως πηγή έμπνευσης ιστορίες που είτε συζητήσαμε είτε γνώριζαν οι μαθητές και θέλησαν να αποτυπώσουν.