Χρέος και τιμή μας να γνωρίζουμε και να θυμόμαστε τους ανθρώπους που μας έχουν ευεργετήσει. Πολύ περισσότερο, αν αυτή η ευεργεσία είναι πολύ μεγάλη. Και τέτοια είναι η ευεργεσία στο Έθνος.

Τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου, στο Γυμνάσιο Ηρακλείου, παρακολουθήσαμε σύντομο αφιέρωμα στους Εθνικούς Ευεργέτες, στους ανθρώπους που φροντίζοντας τη δημιουργία της Νέας Ελλάδας έδωσαν μέρος ή όλη την περιουσία τους για να χτιστούν σχολεία, νοσοκομεία και άλλα σπουδαία ιδρύματα. Η πόλη της Αθήνας, ιδιαίτερα ευεργετημένη, κοσμείται από πολλά τέτοια κτίρια, θαύματα αγάπης και αρχιτεκτονικής.

Με την ευκαιρία αυτή γνωρίσαμε σπουδαίες προσωπικότητες, παίξαμε παιχνίδι αναγνώρισης των κτιρίων αυτών και πήραμε το μήνυμα της εργατικότητας και της αγάπης στον συνάνθρωπο και στην Ελλάδα!