Καλοκαιρινές Δραστηριότητες 
στην Ελληνική Παιδεία

για όλες τις τάξεις του Δημοτικού!
Από Δευτέρα 24 έως Παρασκευή 28 Ιουνίου

ΕΠΙΣΤΗΜΗΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΤΕΧΝΗ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019