Την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018 διενεργήθηκε στο Γυμνάσιο Ηρακλείου η πρώτη φάση του Διαγωνισμού Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού των Εκπαιδευτηρίων μας, σε συνεργασία με τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι μαθητές χωρίστηκαν τυχαία σε 6μελείς ομάδες και από τις τρεις τάξεις, καθεμιά από τις οποίες κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σημασιολογίας, παραγωγής, ορθογραφίας, κατανόησης αρχαιοελληνικού κειμένου, καθώς και να συμμετάσχει σε γλωσσικά παιχνίδια αρχαίας ελληνικής γραμματικής. Οι τέσσερις ομάδες που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα συμμετάσχουν στην τελική φάση του διαγωνισμού την άνοιξη.

Ήταν μια πολύ ευχάριστη και διασκεδαστική ευκαιρία να συνεργαστούμε μαθαίνοντας και να καταλάβουμε καλύτερα το βάθος και τη δύναμη της γλωσσικής και ιστορικής μας παράδοσης!