Προγραμματισμός του Δημοτικού Ηρακλείου για τον μήνα Οκτώβριο