Εδώ και χρόνια τα Εκπαιδευτήρια «Η Ελληνική Παιδεία» αποτελούν εξεταστικό κέντρο για τη διενέργεια εξετάσεων που στοχεύουν στην απόκτηση διπλωμάτων του Πανεπιστημίου του Cambridge.

Κάθε χρόνο η συμμετοχή των μαθητών μας στις εξετάσεις ξεπερνά κάθε προσδοκία γεγονός που αποδεικνύει τόσο την αγάπη τους για την Αγγλική γλώσσα, αλλά και την εμπιστοσύνη και την αναγνώριση των γονέων στην ποιότητα της παρεχόμενης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.

Οι μαθητές μας προετοιμάζονται από τους εκπαιδευτικούς της Αγγλικής γλώσσας, τόσο στο πρόγραμμα του σχολείου όσο και στα Εργαστήρια Σπουδών (Δραστηριότητα Αγγλικών του Εργαστηρίου Ξένων Γλωσσών) με κατάλληλα επιλεγμένα βιβλία και στις 4 δεξιότητες-skills (Reading, Writing, Listening, Speaking) και για κάθε τύπο εξέτασης. Τα ποσοστά επιτυχίας αγγίζουν το 100%.

Αποτελεί ύψιστη αναγνώριση για τα Εκπαιδευτήριά μας η απονομή του Gold Certificate από έναν επίσημο και αναγνωρισμένο παγκοσμίως φορέα, όπως είναι η Cambridge English.

Η δική μας δέσμευση δεν είναι άλλη από τη διατήρηση των στόχων που θέτουμε εξαρχής εκπαιδευτικοί και μαθητές:

Dream big. Aim high. Achieve excellence.