ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Ο ΘΕΟΣ ΣΤΗ ΓΗ

Αγαπητοί γονείς,

Σας προσκαλούμε στο σχολείο μας για να παρακολουθήσετε την χριστουγεννιάτικη γιορτή
που ετοίμασε η Α’ και η Δ’ τάξη.

Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12.00 μ. για τις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις
(μετά τη γιορτή θα επιδοθούν οι έλεγχοι)

Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12.00 μ. για τις Α’ – Δ’ τάξεις
(μετά τη γιορτή θα επιδοθούν οι έλεγχοι της Γ’ και Δ’ τάξης)

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Αθανασία Γκότση