Αγαπητοί μας Γονείς,

την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022

Σας περιμένουμε στο Σχολείο μας στις 6.00 μ.μ.

για μια πρώτη επικοινωνία και καλύτερη γνωριμία.

                                                                                                                                                Η Διευθύντρια

                                                                                                                                                 Οι Διδάσκοντες

 

Η πρόσκληση αυτή δεν αφορά τους Γονείς της Α’ τάξεως, 

διότι ήδη ενημερώθηκαν.