Ο προγραμματισμός Δεκεμβρίου του Δημοτικού Αμαρουσίου