Προγραμματισμός Οκτωβρίου Δημοτικού Ηρακλείου

Η Ελλάδα γιορτάζει… η Ελλάδα θυμάται…η Ελλάδα τιμά!