Ο προγραμματισμός Σεπτεμβρίου 2021 για το Δημοτικό Αμαρουσίου