Προσκαλούμε τους αγαπητούς γονείς της Α’ τάξης στο χώρο του σχολείου μας την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 6.00 μμ.