Προσφορές μέχρι και 25% για την εγγραφή νέων μαθητών στο Δημοτικό Ηράκλειου «Η Ελληνική Παιδεία»

4 θέσεις στην Γ΄ τάξη & 4 θέσεις στην Ε΄ τάξη για το σχολικό έτος 2021-22

Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021

9.00 π.μ. – 12.00 μ.

 

Η φόρμα ηλεκτρονικής δήλωσης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό