Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου “Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ” δημιουργούν!Βάζουν το δικό τους λιθαράκι για να τιμήσουν
τον Αγώνα του 1821 για την Ελευθερία!


Μπορούν να συμμετέχουν με ζωγραφιά,
κατασκευή ή όποια άλλη πρωτότυπη ιδέα εμπνευσθούν.
Διάρκεια Διαγωνισμού:
22 Μαρτίου – 26 Μαΐου