Η σχολική στολή για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου,
περιλαμβάνει τα ακόλουθα: