Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020

 • ΑΓΙΑΣΜΟΣ – Έναρξη μαθημάτων 8.00 π.μ. – 12.00 μ.
 • Γνωριμία με τους μαθητές

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020

 • Αναφορά στην Αγία Σοφία και στις 3 κόρες της

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020

 • ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ για τους μαθητές της Α΄ τάξης από τους μαθητές της Ε΄ τάξης
 • Παρουσίαση Ε.Ζ.: ΟΜΟΡΦΑΙΝΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – κ. Τζιάσιου
 • Έναρξη δημιουργικής απασχόλησης

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020

 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ της Α΄ ΤΑΞΗΣ 6.00 μ.μ.

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020

 • Εκκλησιασμός για Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020

 • Εκκλησιασμός για Α΄, Β΄, Γ΄

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020

 • Τάξεις Γ΄ & Δ΄ Επίσκεψη στο Κτήμα Συγγρού (τμηματικά)

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020

 • Τάξεις Ε΄ & ΣΤ΄ Επίσκεψη στο Κτήμα Συγγρού (τμηματικά)

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

 • Τάξεις Α΄& Β΄ Επίσκεψη στο Κτήμα Συγγρού (τμηματικά)
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ Α΄ & Β΄ ΤΑΞΕΙΣ
  ΜΙΚΡΟΒΙΑ: Φ Ι Λ Ο Ι ή Ε Χ Θ Ρ Ο Ι Μ Α Σ ;
  κ. Ζαχαρία – Σμπιλίρη Ευθυμία, Παιδίατρος

Ευέλικτη Ζώνη

ΟΜΟΡΦΑΙΝΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 • Καλλ-τεχνία, -γραφία, -έπεια: Ενέργειες που ομορφαίνουν τη μαθητική ζωή
 • Καλλωπίζω: Δράσεις που ομορφαίνουν το περιβάλλον
 • Καλλιεργώ: Αξίες που ομορφαίνουν τη ζωή μας