Για τη νέα σχολική χρονιά οι μαθητές μας θα χρειαστεί να προμηθευτούν τα εξής :

Για την Α΄ Τάξη :

Για την Β΄ Τάξη :
Για την Γ΄ Τάξη :