Από Δευτέρα 6 Απριλίου ξεκινάει στο Σχολείο μας και η Σύγχρονη Εκπαίδευση

μέσω Τηλεδιάσκεψης (webex)

ενώ συνεχίζεται η Ασύγχρονη Εκπαίδευση ,

μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα μας (e-school).

Καλή συνάντηση!