Παροιμίες για τον Μάρτη:

Λείπει ο Μάρτης απ’ τη Σαρακοστή;

Μάρτη έβρεχε; Θεριστής χαιρότανε.

        Μήδε ο Μάρτης Καλοκαίρι, μήδ’ ο Αύγουστος Χειμώνας.