Αγαπητοί μας Γονείς της Α’ τάξης

την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019

Σας περιμένουμε στο Σχολείο μας στις 6.00 μ.μ

για μια πρώτη επικοινωνία και καλύτερη γνωριμία.

                                                                                                                                                                                                                                          Η Διευθύντρια

Οι Διδάσκοντες