Ένας μήνας γεμάτος με λουλούδια, γεμάτος με χαμόγελα!