Το Σχολείο μας προβλέπει τακτή επικοινωνία μεταξύ Γονέων και Διδασκόντων περίπου μια φορά το μήνα. Για τον λόγο αυτό και προσκαλεί τους Γονείς, ώστε να ενημερώνονται επαρκώς για την πρόοδο των παιδιών τους.

Εάν, ωστόσο, ενδιάμεσα υπάρχει ανάγκη κάποιος από τους αγαπητούς Γονείς να επικοινωνήσει για συγκεκριμένο λόγο με κάποιον από τους Διδάσκοντες, παρακαλούμε ας προσπαθήσει να τηλεφωνεί στις προγραμματισμένες ημέρες και ώρες, οι οποίες διευκολύνουν τον κάθε Διδάσκοντα, ώστε και κάθε ανάγκη επικοινωνίας να καλύπτεται, και το έργο των Διδασκόντων (διόρθωση των εργασιών των παιδιών κ.τ.λ.) και η εν γένει λειτουργία του Σχολείου  να μην παρακωλύεται.

 

Η Διευθύντρια

Σ. Αχτσή