Ανακοίνωση για τους Μαθητές/τριες της Α’ Γυμνασίου

Αγαπητοί γονείς / κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου που θα φοιτήσουν στα σχολεία μας κατά το τρέχον σχολικό έτος 2018 – 2019 θα υποβληθούν σε κατατακτήρια γραπτή δοκιμασία (placement test) στο μάθημα των Αγγλικών στα μέσα της δεύτερης σχολικής εβδομάδας. Θα προηγηθεί μια επανάληψη σε Vocabulary, Grammar και  Writing σε δυο διδακτικές ώρες, στις οποίες οι μαθητές θα ενημερωθούν και για την μορφή του τεστ. Σκοπός του τεστ είναι να μπουν οι μαθητές στο καλύτερο για αυτούς επίπεδο Αγγλικών, το οποίο θα τους βοηθήσει στην σωστή κατάκτηση της γλώσσας και  στην απόκτηση διπλωμάτων.

Σε αυτό το τεστ δεν υπάρχουν επιτυχημένοι και αποτυχημένοι. Υπάρχει απόλυτος σεβασμός στις ανάγκες και στους ρυθμούς του κάθε μαθητή.

Το κατατακτήριο τεστ είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και καλύπτει τα επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2 σύμφωνα με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσών (CEFR).

Από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας Γυμνασίων Ηρακλείου & Αμαρουσίου.