Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη γραφική ύλη των τάξεων για το σχολικό έτος 2018-2019.

Καλή και ευλογημένη χρονιά!

 

Α’ Δημοτικού

Β’ Δημοτικού

Γ’ Δημοτικού

Δ’ Δημοτικού

Ε’ Δημοτικού

ΣΤ’ Δημοτικού