Συγχαίρουμε τους μαθητές του Γυμνασίου Ηρακλείου καθώς και την καθηγήτριά τους κα Γαβριήλ Σοφία, για την επιτυχία τους στα πτυχία των Γερμανικών.

FIT1

Χαβάτζας Παύλος

Χριστόπουλος Μιχαήλ

FIT2

Γιαννακοπούλου Μαργαρίτα