Ώρα  Έναρξης εξέτασης: 8:00 π.μ.

Διάρκεια Εξεταζόμενων Μαθημάτων: 2 ώρες

ΜΟΝΟ για τη  Νέα Γλώσσα και Λογοτεχνία η διάρκεια εξέτασης είναι: 3 ώρες

Την Παρασκευή 1 Ιουνίου και τη Δευτέρα 4 Ιουνίου τα σχολικά λεωφορεία θα αναχωρήσουν στις 10:45 περίπου, ενώ την Τρίτη 5 Ιουνίου και την Τετάρτη 6 Ιουνίου στις 11:30 περίπου.

Ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία!