Ύστερα από τις εντολές της Πολιτείας και τις υποδείξεις των ειδικών τα σχολεία σε όλη τη χώρα έκλεισαν ξανά για να προστατευθούμε από την απειλή του κορωνοϊού.

Τα Εκπαιδευτήρια «Η Ελληνική Παιδεία» άμεσα συνέχισαν τη λειτουργία τους εξ αποστάσεως με Σύγχρονη και Ασύγχρονη Εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες, στο πρωινό ωράριο σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Παράλληλα εξακολουθούν να λειτουργούν στο κανονικό πρόγραμμα τα Εργαστήρια Σπουδών με τα απογευματινά τμήματα Ξένων Γλωσσών.

Γονείς και μαθητές έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση της νέας πλατφόρμας myELP.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό για τη συνεργασία και τις φιλότιμες προσπάθειες που θα καταβάλλουν για όσο διάστημα απαιτηθεί ώστε τα Σχολεία μας να συνεχίσουν να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες.