Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τα Εκπαιδευτήριά μας υποστήριξαν την ερευνητική τεκμηρίωση και την εφαρμογή γόνιμων διδακτικών προτάσεων και πρακτικών στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο, τις οποίες εισηγήθηκαν μεταπτυχιακές φοιτήτριες του προγράμματος «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» με την εποπτεία της Καθηγήτριας Μ. Ζ. Φουντοπούλου, στο πλαίσιο των διπλωματικών τους εργασιών.

Συγκεκριμένα, η κ. Ελ. Γιουρμετάκη επεξεργάστηκε και εφάρμοσε στο Γυμνάσιο Αμαρουσίου έρευνα με θέμα: «Οι αρχές του κονστρουκτιβισμού ως υποστηρικτικά εργαλεία για τη διαμόρφωση αντίληψης στους μαθητές σχετικά με τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας. Το παράδειγμα της διδασκαλίας του λεξιλογίου», και η κ. Β. Τσιμάκη στο Γυμνάσιο Ηρακλείου έρευνα με θέμα: «Το δομολειτουργικό σύστημα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας υπό το πρίσμα της διαθεματικότητας: Μια προσπάθεια αντιπαραβολικής γραμματικής».

Οι διπλωματικές εργασίες παρουσιάστηκαν και κρίθηκαν ενώπιον τριμελούς επιτροπής μελών ΔΕΠ, αξιολογήθηκαν με Άριστα (10) και είναι αναρτημένες στο ηλεκτρονικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών (https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/el/browse/2775600, https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/el/browse/2775913)

Η συνεργασία των μεταπτυχιακών φοιτητριών με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων μας υπήρξε ιδιαίτερα φιλική και ουσιαστική, και ανέδειξε για μια ακόμη φορά τη δυνατότητα – που τα εκπαιδευτήριά μας υποστηρίζουν ένθερμα – για αποτελεσματικό συγκερασμό της εκπαιδευτικής εμπειρίας με την διδακτική και μεθοδολογική καινοτομία.