Την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016 το Δημοτικό Ηρακλείου, στο πλαίσιο των συναντήσεων της Σχολής Γονέων κάλεσε την κ. Καλλιρόη Ντινοπούλου, Σχολική ύμβουλο Προσχολικής Εκπαίδευσης και Σχολική Ψυχολόγο για μία παιδαγωγική ομιλία με θέμα:

“Αλλάζοντας το βλέμμα στη σχέση μας με το παιδί σε ένα διαρκώς μεταβαλόμενο κόσμο”

Ακολούθησε συζήτηση σχετική με το θέμα που αναπτύχθηκε και στη συνέχεια ενημέρωση των γονέων από τους διδάσκοντες.