Την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση της Σχολής Γονέων για το Σχολικό Έτος 2016-17 με θέμα: “Παιδί –  Παιδεία – Μουσική”με ομιλήτριες τις αδελφές Μαρία και Αγγελική Μπόλλα, πιανιστικό Ντούο, Consertistes της Ecole Normale de Musique de Paris.  Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις δύο κορυφαίες πιανίστες να αποδίδουν έργα των Dvořák και Ravel για πιάνο με τέσσερα χέρια.