Εμφάνιση των συμπτωμάτων στο:

Αν τα συμπτώματα εκδηλωθούν προτού ο μαθητής να έρθει στο Σχολείο, τότε παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται η σχολική του βαθμίδα.

Αν τα συμπτώματα εκδηλωθούν κατά τη μεταφορά του μαθητή με το σχολικό, τότε απομονώνεται από τους άλλους με κατάλληλες αποστάσεις. Όταν φτάσει στο σχολείο, οδηγείται στον κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο παραμονής και ειδοποιείται ο Υπεύθυνος Διαχείρισης COVID-19 και η οικογένεια του μαθητή για παραλαβή του μαθητή.

Αν τα συμπτώματα εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος, τότε ακολουθούν τα εξής:

  • Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του παιδιού.
  • Απομόνωση του παιδιού σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας.
  • Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής από το παιδί και το/τα άτομο/α που το φροντίζουν.
  • Χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας από το προσωπικό (μάσκα, γάντια, και –σε περίπτωση κινδύνου εκτίναξης βιολογικών υγρών ή αναπνευστικών εκκρίσεων– ποδιά αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου).
  • Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες μετά την αναχώρηση του παιδιού με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας.
  • Γίνεται ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία των γονέων/κηδεμόνων και σε συνεργασία με αυτούς. Εφόσον, σύμφωνα με την αξιολόγηση αυτή, το παιδί χαρακτηριστεί ως ύποπτο κρούσμα COVID-19 χωρίς να υπάρχει εναλλακτική διάγνωση, πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα διαγνωστικό τεστ για COVID-19.
  • Εν αναμονή του αποτελέσματος, το παιδί παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον (εφόσον κρίνεται από τον ιατρό ότι η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο), σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ το Σχολείο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του.
  • Εάν η ιατρική αξιολόγηση που έγινε σε συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι το παιδί ΔΕΝ πληροί τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί ύποπτο κρούσμα COVID-19 , τότε το παιδί μπορεί να επιστρέψει στο Σχολείο όταν τα συμπτώματα υφεθούν ή παρέλθει τυχόν άλλο (πέρα από COVID-19) πρόβλημα υγείας. Για την επιστροφή στο Σχολείο δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.
  • Μαθητής με συμπτώματα που συνιστούν κλινικά κριτήρια για τον χαρακτηρισμό ενός παιδιού ως ύποπτου κρούσματος COVID-19 και για τον οποίο –ως εκ τούτου– συνιστάται διαγνωστικό τεστ για COVID-19, αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν έγινε τεστ παρά τις συστάσεις, δεν πρέπει να προσέλθει στο σχολείο για 10 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων και μέχρι να έχουν συμπληρωθεί τρία 24ωρα απυρεξίας (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικού) και να έχουν βελτιωθεί τα συμπτώματα.