Αγαπητοί μας γονείς,

Τα Εκπαιδευτήριά μας, ανταποκρινόμενα στις αυξημένες απαιτήσεις της εποχής μας και στην επιθυμία πολλών γονέων, έχουν δημιουργήσει τα Εργαστήρια Σπουδών, τα οποία για πάνω από δύο δεκαετίες συμβάλλουν, μαζί με το πρωινό σχολείο, στην άρτια και επιμελημένη εκπαίδευση των μαθητών μας.

Στόχος των Εργαστηρίων Σπουδών είναι να προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών το οποίο:

  • συμπληρώνει το πρωινό πρόγραμμα.
  • προσφέρει την τόσο απαραίτητη στις μέρες μας σωματική άσκηση.
  • καλλιεργεί το πνεύμα, αναπτύσσει τις δεξιότητες και βοηθάει τα παιδιά να ανακαλύψουν τις έμφυτες κλίσεις τους.

Επιδιώκουμε τη συνεχή εξέλιξη του προγράμματος σπουδών μας, έτσι ώστε οι μαθητές μας να αναπτυχθούν πολύπλευρα και να έχουν τα κατάλληλα εφόδια στην προσωπική και επαγγελματική ζωή τους.

Από το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 προστέθηκαν στο πρόγραμμα των Εργαστηρίων Σπουδών, φροντιστηριακά τμήματα ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά), τα οποία λειτουργώντας συμπληρωματικά με το πρωινό πρόγραμμα του Σχολείου μας, προσφέρουν τη δυνατότητα απόκτησης όλων των πτυχίων στις προσφερόμενες γλώσσες.

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες των Εργαστηρίων Σπουδών  εδώ.

Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει και θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου.

Εργαστήρια Σπουδών Εκπαιδευτηρίων «Η Ελληνική Παιδεία»