Αγαπητοί μας γονείς,

Τα Εκπαιδευτήριά μας, ανταποκρινόμενα στις αυξημένες απαιτήσεις της εποχής μας και στην επιθυμία πολλών γονέων, έχουν δημιουργήσει τα Εργαστήρια Σπουδών, τα οποία για πάνω από δύο δεκαετίες συμβάλλουν, μαζί με το πρωινό σχολείο, στην άρτια και επιμελημένη εκπαίδευση των μαθητών μας.

Στόχος των Εργαστηρίων Σπουδών είναι να προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών το οποίο:

  • συμπληρώνει το πρωινό πρόγραμμα.
  • προσφέρει την τόσο απαραίτητη στις μέρες μας σωματική άσκηση.
  • καλλιεργεί το πνεύμα, αναπτύσσει τις δεξιότητες και βοηθάει τα παιδιά να ανακαλύψουν τις έμφυτες κλίσεις τους.

Επιδιώκουμε τη συνεχή εξέλιξη του προγράμματος σπουδών μας, έτσι ώστε οι μαθητές μας να αναπτυχθούν πολύπλευρα και να έχουν τα κατάλληλα εφόδια στην προσωπική και επαγγελματική ζωή τους.

Από το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 προστέθηκαν στο πρόγραμμα των Εργαστηρίων Σπουδών, φροντιστηριακά τμήματα ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά), τα οποία λειτουργώντας συμπληρωματικά με το πρωινό πρόγραμμα του Σχολείου μας, προσφέρουν τη δυνατότητα απόκτησης όλων των πτυχίων στις προσφερόμενες γλώσσες.

Εργαστήρια Σπουδών Εκπαιδευτηρίων «Η Ελληνική Παιδεία»

Έντυπο
Δραστηριοτήτων
2023-2024

Έντυπο
Ξενόγλωσσων Τμημάτων
2023-2024

Αίτηση Εγγραφής
Συγκροτήματος Αμαρουσίου
2023-2024

Αίτηση Εγγραφής
Συγκροτήματος Ηρακλείου
2023-2024

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα Εργαστήρια Σπουδών του έτους 2022-2023: