ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Παρουσιάζει η ομάδα μαθητριών της Β’ Λυκείου που συμμετείχε στον Μαθητικό Διαγωνισμό ΕΚΦΕ για την 12η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών EUSO 2014, κερδίζοντας τιμητικό έπαινο.

Αντιδράσεις Εξουδετέρωσης
«Κάνουμε το νερό κρασί και το κρασί νερό.»

Μεταθετικές αντιδράσεις Ενδόθερμες αντιδράσεις
Διάσπαση ανθρακικών αλάτων από οργανικά οξέα. Χημικές ιδιότητες κορεσμένων μονοκαρβοξυλικών οξέων. Ανίχνευση – ταυτοποίηση οργανικών οξέων, διάκριση οξέων από εστέρες.

2CH3COOH + Nα2CO3   2CH3COONα + CO2+ H2O

 

Αυτοκατάλυση
Καταλύτες. Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής

 

2KMnO4 + 5H2O2 + 3H2SO4 5O2 + K2SO4  +  2MnSO4  +  8 H2O

Καταβύθιση S από διάλυμα Nα2S2O3
Επίδραση της συγκέντρωσης στην ταχύτητα της αντίδρασης .

2S2O3 + 2ΗCl  S + SO2+ 2NαCl + H2O

 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Όλγα Ψωμά – Σκαρλάτου

Συνεργάζονται οι μαθήτριες: Καραπαναγιώτη Χρύσα,  Κυριαφίνη Ασπασία, Φραϊδάκη ‘Εφη