Οι μαθητές των εκπαιδευτηρίων «Η Ελληνική Παιδεία» άγγιξαν για μια ακόμη χρονιά τα υψηλότερα σκαλοπάτια της βαθμολογίας στις πανελλήνιες εξετάσεις και θα εισαχθούν σε σχολές υψηλής ζήτησης.

Σε σύνολο 74 μαθητών που συμμετείχαν στις εξετάσεις:

·       1 μαθητής συγκέντρωσε πάνω από 19.000 μόρια

·       9 μαθητές συγκέντρωσαν πάνω από 18.000 μόρια

·       21 μαθητές συγκέντρωσαν πάνω από 17.000 μόρια

·       29 μαθητές συγκέντρωσαν πάνω από 16.000 μόρια

·       36 μαθητές συγκέντρωσαν πάνω από 15.000 μόρια

·       42 μαθητές συγκέντρωσαν πάνω από 14.000 μόρια

·       44 μαθητές συγκέντρωσαν πάνω από 13.000 μόρια

·       50 μαθητές συγκέντρωσαν πάνω από 12.000 μόρια

Συνολικά:

·       Το 12,2% των μαθητών μας συγκέντρωσε πάνω από 18.000 μόρια

·       Το 39,2% των μαθητών μας συγκέντρωσε πάνω από 16.000 μόρια

·       Το 56,8% των μαθητών μας συγκέντρωσε πάνω από 14.000 μόρια

Συγχαίρουμε και ευχαριστούμε τους μαθητές μας και τις οικογένειές τους που εμπιστεύθηκαν τα εκπαιδευτήριά μας, καθώς και τους έμπειρους καθηγητές μας για τη μεθοδικότητα, την οργάνωση και την αδιάκοπη συνεργασία με τους μαθητές.

 Πολλά μπράβο σε όλους! Καλά αποτελέσματα παιδιά!