Η Σχολή Γονέων φέτος θα έχει ως κεντρικό θέμα «Ας κοιτάξουμε μέσα μας…» με σκοπό να βοηθήσει γονείς και παιδαγωγούς να κάνουν τη δική τους αυτοκριτική.

Οι Πατέρες της Εκκλησίας ονομάζουν «καρδιά» το κέντρο της υπάρξεώς μας στο οποίο γίνεται η κοινωνία και η ένωσή μας με τον Θεό.

Είναι απαραίτητο να στραφούμε προς την καρδιά μας για να κάνουμε σωστή διάγνωση, να εξετάσουμε δηλαδή πού και πώς ακριβώς εκδηλώνεται στη δική μας περίπτωση η ασθένεια της αμαρτίας ώστε να εξασφαλίσουμε την ανάλογη θεραπεία από τα πάθη μας. Επιπλέον καλούμαστε να προσέχουμε το εσωτερικό μας για να μην μένουμε στην επιφάνεια των πραγμάτων αλλά να προχωρούμε στην ουσία και να καλλιεργούμε βαθύτερα τον εαυτό μας.

Και πως μπορούμε να δούμε μέσα στην καρδιά μας;

Χρειάζεται…

  • Να βρούμε χώρο και χρόνο για να μείνουμε μόνοι μας και μέσα στην ησυχία να σκύψουμε βαθιά μέσα μας.
  • Να καθρεφτίζουμε τη ζωή μας στο Ευαγγέλιο και στους βίους των Αγίων αφού η ζωή των Αγίων είναι το Ευαγγέλιο εφαρμοσμένο στην πράξη.
  • Να δεχόμαστε τις υποδείξεις των ανθρώπων που εμπιστευόμαστε και μάλιστα του ιερέα-πνευματικού μας.
  • Να προσευχόμαστε στον Θεό να μας κάνει δώρο να μπορούμε να βλέπουμε τα λάθη και τις αδυναμίες μας: «Κύριε, δώρησαί μοι του οράν τα εμά πταίσματα».
  • Να συμμετέχουμε στα άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας, μάλιστα στην ιερά Εξομολόγηση και στη Θεία Ευχαριστία ώστε να είμαστε σε κοινωνία με τον Θεό.  Όσο πιο κοντά είσαι στο φως, τόσο καλύτερα βλέπεις.

Είναι εντυπωσιακό πόσο σημαντικό θεωρεί ο όσιος Ισαάκ ο Σύρος να γνωρίσει ο άνθρωπος την καρδιά του: «Αυτός που συναισθάνεται τις αμαρτίες του» λέει, «είναι ανώτερος από εκείνον που ανασταίνει νεκρούς με την προσευχή του. Και αυτός που αξιώνεται να δει τον εαυτό του, είναι ανώτερος από εκείνον που αξιώνεται να δει τους αγγέλους».

Στο τέλος δόθηκε σε όλους το φυλλάδιο με το ετήσιο πρόγραμμα της Σχολής Γονέων καθώς και με τις εβδομαδιαίες συναντήσεις «κύκλοι μελέτης Αγίας Γραφής» που γίνονται στα Εκπαιδευτήριά μας καθώς και σε άλλες περιοχές της Αττικής.