Την Τετάρτη 16/2/2022 “Η Ελληνική Παιδεία” είχε την τιμή να συμμετέχει στην τελετή απονομής στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών όπου επίσημα επιτεύχθηκε η επικαιροποίηση  της συνεργασίας μας με το Γαλλικό Ινστιτούτο στον τομέα των εξετάσεων η οποία έχει ξεκινήσει από το 2009.

Τα Σχολεία μας υπέγραψαν Σύμφωνο Συνεργασίας με το Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδας με στόχο την προώθηση και πιστοποίηση της γαλλικής γλώσσας (DELF, DALF, SORBONNE). Αποτελούν μέλος του δικτύου «Oui, je parle français» λόγω  του αριθμού των μαθητών μας που επιλέγει να διδαχθεί τη γαλλική γλώσσα και  των ποσοστών επιτυχίας των μαθητών μας στις εξετάσεις του DELF και του SORBONNE τα  οποία είναι κάθε χρόνο υψηλά αγγίζουν το 100%.

Το Σύμφωνο Συνεργασίας εξασφαλίζει στα Σχολεία μας:

  • Προτεραιότητα σε πληροφορίες και απαντήσεις που αφορούν σε διπλώματα, προγράμματα, διαδικασία εξετάσεων και αποτελέσματα.
  • Προτεραιότητα στην ομαδική εγγραφή των μαθητών μας στις εξετάσεις και στην αποστολή των διπλωμάτων.
  • Προτεραιότητα συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια, που αφορούν στην παιδαγωγική διαδικασία και  στο εξεταστικό σύστημα για τους καθηγητές του σχολείου μας.
  • Παιδαγωγικό υλικό.