Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου στις 6.00 μ.μ. 

στην ομιλία που θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο μας

με θέμα: ” Η μελέτη του παιδιού στο σπίτι: Αναγκαιότητα,

Αποτελεσματικότητα, Προβληματισμοί”

με την κ. Ζαχαρούλα Ταβουλάρη – Λουκέρη

Αναπληρώτρια Οργανωτική Συντονίστρια 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής

Θα ακολουθήσει ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών.

                                                                  Η Διευθύντρια

                                                              Δήμητρα Καπάτσου