Γιορτή αληθινού φωτισμού και βαθιάς εμπνεύσεως είναι και η φετινή Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος!
Οι ποικίλες προκλήσεις της εκπαιδευτικής μας αποστολής ενισχύονται, καταξιώνονται και αποδίδουν με την Χάρι του Αγίου Πνεύματος! Φωτίζουν και εμπνέουν τον δύσκολο δρόμο της μετάδοσης στους μαθητές μας και της συμπόρευσής μας στα πρωτόγνωρα γι’ αυτούς βήματα προόδου και επιτυχίας στην κατάκτηση των γνώσεων αλλά και της “άνωθεν σοφίας!” δηλαδή της υπεροχής του λόγου του Θεού σε συνδυασμό με το ορθόδοξο χριστιανικό βίωμα!

Ειδικά φέτος που οι εξετάσεις, ενδοσχολικές και πανελλήνιες διεξήχθησαν μέσα στο πνευματοφόρο κλίμα μεταξύ της χαρμόσυνης εορτής της Αναλήψεως και της θεοπνεύστου Πεντηκοστής, μαθητές και εκπαιδευτικοί επικαλέστηκαν και εμπιστεύθηκαν το χαριτόβρυτο άγιο Πνεύμα ως “Παράκλητο”, δηλαδή ουσιαστικό παρηγορητή, υποστηρικτή και καθοδηγητή στην δύσκολη και νεφελώδη φετινή πορεία των εξετάσεων! Αλήθεια, δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερος και αποτελεσματικότερος επίλογος της όλης διαδρομής του σχολικού έτους από την φωτιστική αυτή έμπνευση του Θείου Πνεύματος που “πάντα χορηγεί”.

Για το Λύκειο Μελισσίων
π. Βάιος Βαϊόπουλος, ιερεύς-θεολόγος