Ο Παιδικός Σταθμός και το Νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» επιτελούν σπουδαίο και καθοριστικό έργο στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας μέσα από καινοτόμες θεωρίες μάθησης και διδασκαλίας.

 

Τα σχολεία μας προσφέρουν:

 • Ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον
 • Καλλιέργεια αυτονομίας και αυτοπεποίθησης
 • Ζωντανή βιωματική και διεπιστημονική μάθηση
 • Ομαλή κοινωνικοποίηση και πνεύμα συνεργασίας
 • Έμφαση στην ελληνική γλώσσα, ιστορία και πολιτισμό
 • Διαμόρφωση οικολογικής και περιβαλλοντικής συνείδησης
 • Δημιουργική έκφραση μέσα από ποικίλες εκφάνσεις τέχνης
 • Επαφή με την ελληνορθόδοξη παράδοση, τα ήθη κι έθιμα του τόπου μας.

 

Η διαδικασία των προεγγραφών για τη νέα σχολική χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει!

Συγκεκριμένα, για το σχολικό έτος 2021-2022:

Στο Νηπιαγωγείο θα φοιτήσουν:

 • Προνήπια που έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017
 • Νήπια που έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016

Επικοινωνία:

 • Στο email: kinder@elp.gr ή
 • Στο κινητό: 698 99 81 089

 

Στον Παιδικό Σταθμό θα φοιτήσουν:

Παιδιά που έχουν γεννηθεί:

 • από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018 και
 • από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 1 Μαρτίου 2019. Όσα παιδιά έχουν γεννηθεί μετά από την ημερομηνία αυτή, μπορούν να ξεκινήσουν τη φοίτησή τους στο σχολείο μας μόλις κλείσουν τα 2,5 έτη και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

Επικοινωνία:

στο email: paidikos@elp.gr ή
στο κινητό: 693 67 11 937