Το Διοικητικό Συμβούλιο, οι Εκπαιδευτικοί και όλο το Προσωπικό των Εκπαιδευτηρίων «Η Ελληνική Παιδεία» εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια στους μαθητές και τις μαθήτριες τις Γ’ Λυκείου που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας μας.

Για άλλη μια χρονιά τα εκπαιδευτήριά μας συνεχίζουν την επιτυχημένη παράδοση της αριστείας μέσω των υψηλών ποσοστών εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι εξαιρετικές επιδόσεις οφείλονται στον αγώνα και την προσπάθεια των ίδιων των μαθητών, αλλά και των εκπαιδευτικών τους, οι οποίοι σταθερά τους παρέχουν ποιοτικό έργο.

Ειδικότερα η κατανομή των βαθμολογιών των μαθητών της Ελληνικής Παιδείας έχει ως ακολούθως:

Μόρια πάνω από Ελληνική Παιδεία Επικράτεια
18.000 8% 3%
17.000 22% 9%
16.000 35% 16%

 

Μεταξύ των μαθητών που εισήχθησαν σε ΑΕΙ περιλαμβάνονται:

6%    σε Ιατρικές & Οδοντιατρικές Σχολές
2%    σε Φαρμακευτικές & Κτηνιατρικές Σχολές
4%    σε Νομικές Σχολές
16%    σε Πολυτεχνικές, Σχολές Μηχανικών & Τεχνολογίας
26%    σε σχολές Επιστημών Πληροφορικής, Οικονομίας & Διοίκησης
9%    σε σχολές Θετικές Επιστημών
19%    σε σχολές Επιστημών Υγείας
18%    σε Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές & Παιδαγωγικές σχολές

 

Αγαπητοί απόφοιτοι, ευχόμαστε αυτά τα αποτελέσματα να είναι η αρχή μιας λαμπρής πορείας στην επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη και εκπλήρωση των προσδοκιών σας!