///Επιτυχίες του Γυμνασίου Αμαρουσίου στα Γαλλικά

Επιτυχίες του Γυμνασίου Αμαρουσίου στα Γαλλικά

Συγχαίρουμε τους μαθητές μας οι οποίοι,  με την κατάλληλη προετοιμασία του Σχολείου, πέτυχαν στις εξετάσεις του Γαλλικού Ινστιτούτου περιόδου Μαΐου 2018  για τα πτυχία Delf :

Πτυχίο επιπέδου Β1:

Παπαδοπούλου Σωτηρία

Βιτουλαδίτης Νικόλαος

Βιτουλαδίτη Μαγδαληνή

Μερτζάνης Σάββας

Νταμασσέλι Ευγγελία

Πτυχίο επιπέδου Β2:

Παπαδοπούλου Ελένη

Τους συγχαίρουμε θερμά και ευχόμαστε πάντα επιτυχίες!